Všeobecné podmínky sítě INTERNET:

 

Tyto podmínky platí pro síť INTERNETU ,která je poskytována firmou Břetislav Vich

378 03 Majdalena č.43.

 

Zákazníci této sítě jsou povinni dodržovat všechny zákony a pravidla,

která jím plynou ze zákona.

(Nelze například šířit dětskou pornografii a podobně)

 

Ceník za připojení je běžně dostupný všem na INTERNETOVÉ adrese :

 

www.treb.cz

 

Firma Břetislav Vich neodpovídá za škody způsobené používáním této služby!

 

V případě jakýchkoliv technických problémů firma

Břetislav Vich poskytne neprodleně veškerou technickou

pomoc a podporu na odstranění závad, eventuálně vyřeší

technický problém ve spolupráci s ostatními firmami.

 

 

Zákazníci této sítě se zavazují dodržovat tyto pravidla a včas hradit poplatky

za poskytování této služby.

 

 

 

Za poskytovatele:

 

 

 

V Majdaleně dne 11. 06. 2001                           Vich  Břetislav